naciśnij w dowolnym miejscu, aby zamknąć reklamę...
E-mail
Hasło
Rejestracja
OK
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Informacje
Konkurs wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

 

Aby zarejestrować szkołę do I etapu konkursu, należy się zalogować na swoje konto w serwisie internetowym agromechanika.net.pl. Po zalogowaniu w menu konkursu uaktywni się opcja "Formularze". Jeśli nie posiadają Państwo swojego konta, prosimy o zarejestrowanie się.
Można zarejestrować się klikając tutaj.
 

 

 

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

 

Witamy na stronie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie pracy w Rolnictwie

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących w następujących zawodach: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik organizacji usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej, kucharz, technik leśnik.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym (formularz 1) oraz wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Formularz I

Obejmuje zgłoszenie szkoły do konkursu. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.agromechanika.net.pl. i dostępny jest po rejestracji.

Należy go poprawnie wypełnić i zaakceptować klikając w miejscu: „wyślij” najpóźniej do dnia 26 lutego 2016 r. Po kliknięciu "wyślij" na podany w formularzu adres e-mail osoby kontaktowej zostanie wysłany formularz potwierdzający przyjęcia zgłoszenia.

Na podstawie zgłoszeń etapu 1 przeprowadzane są eliminacje szkolne.

Formularz II, III oraz IV

Formularze te będą dostępne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i zakwalifikowaniu uczestników do finału konkursu (po 10 marca 2016 r.). O zakwalifikowaniu konkretnego ucznia do konkursu decyduje najwyższa liczba punktów z testu kwalifikacyjnego (patrz: regulamin).

Aby zgłosić ucznia do centarlanego etapu konkursu należy wypełnić formularz 2 i 3 na stronie konkursowej. Formularz 2 to protokół etapu szkolnego. Formularz 3 z kolei to zgłoszenie ucznia który uzyskał najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym. Formularz 4 to formularz zgłoszenia ucznia rezerwowego (tego który zajął II miejsce w eliminacjach szkolnych), który uczestniczyć będzie w etapie centralnym, tylko jeśli uczeń, która uzyskał najwyższą liczbę punktów w szkole, nie będzie mógł w nim uczestniczyć.

Wypełnione formularze 2 i 3 oraz 4 (które otrzymają Państwo na adres osoby kontaktowej po wypełnieniu go na stronie) należy wydrukować, opatrzyć pieczęcią i odpowiednimi podpisami, a następnie przesłać jego skan lub zdjęcie do Komisji Centralnej na adres e-mail: konkurs@agromechanika.net.pl najpóźniej do dnia 25 marca 2016 r.

Uwaga!! Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność i kompletność danych osobowych przysyłanych do Centralnej Komisji Konkursowej, gdyż na jej podstawie sporządzane są druki dyplomów i zaświadczeń, które wystawiamy Państwu w celu przedłożenia w szkole, uczelni itp.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem konkursowym.

Regulamin konkursu można pobrać stąd.

Osobą kontaktową ws. konkursu jest Joanna Nurek
e-mail: j.nurek@agromechanika.net.pl
tel.: +48 (22) 822 66 49


 

Szukaj
Newsletter
Adres e-mail
Zapisz się
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY
W ROLNICTWIE
IX KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ ŚREDNICH ROLNICZYCH
Prognoza pogody
Pogodynka.pl - serwis IMGW